Een bookmark in een footnote

In office word is het eenvoudig om bookmarks te plaatsen en die vervolgens dmv VBA van de nodige tekst uit bijvoorbeeld een database te voorzien.
Dit kan in VBA dmv
Dim apWord As New Word.Application
With apWord
With .Selection
.Goto wdGoToBookmark, Name:="MijnBookmarkNaam1"
.TypeText rsTabel!Veldnaam
End With

End With
set apWord = nothing

Maar wat als je een bookmark in een footnote dient te voorzien van dynamische data?

We werken het eerste voorbeeld verder uit:

Dim apWord As New Word.Application
With apWord
With .Selection
.Goto wdGoToBookmark, Name:="MijnBookmarkNaam1"
.TypeText rsTabel!Veldnaam
End With
.ActiveWindow.View.SeekView = wdSeekFootnotes
.Goto wdGoToBookmark, Name:="MijnBookmarkInEenFootnoteNaam1"
.TypeText rsTabel!voetnoottekst
End With
set apWord = nothing