Access – Runcode

Als je in een macro het commando runcode opneemt vergeet dan niet de haakjes bij de functie te plaatsen.

Bvb:
Je hebt een functie die ervoor zorgt dat een messagbox opent die vraagt of je het programma wenst af te sluiten.

In een module heb je zodoende een functie Quit_program.

Function Quit_program()
If MsgBox(“Programma verlaten?”, vbInformation + vbYesNo) = vbYes Then
Application.Quit
End If
End Function

De macro (aangemaakt door bvb het Switchboard), roept deze code als volgt op:
Action= Runcode
Arguments= Quit_program()
Bij arguments dus de haakjes niet vergeten na de functie naam. Indien de haakjes niet aanwezig zijn, zal access de functie niet vinden en een foutmelding geven. ‘The object doesn’t contain the Automation object ‘Quit_program’.

Leave a Reply

Your email address will not be published.