Visual Basic 6.0 compileren op windows 7 werkt niet op windows XP

Steeds, als ik een VB6 programma op een windows 7 computer compileerde, en het uitvoerbaar bestand vervolgens op een computer met een OS lager dan windows7 wenste uit te voeren kreeg ik de foutmelding:
Class does not support Automation or does not support expected interface.

Reden:
Microsoft ondersteunt niet langer het primaire interop-assembly voor ADO en niet langer Visual Basic 6.

Oplossing voor 64 bit computers
Download Msado60_Backcompat_i386.tlb naar een lokale map
Voor AMD64 computers
Download Msado60_Backcompat_x64.tlb naar een lokale map (ik plaatste deze op de c:\)
Voor IA64 (Intel) computers
Download Msado60_Backcompat_a64.tlb naar een lokale map

Registreer deze bestanden als volgt:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regtlibv12 c:\msado60_Backcompat_i386.tlb
Voor AMD64
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regtlibv12 c:\msado60_Backcompat_x64.tlb
Voor IA64
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regtlibv12 c:\msado60_Backcompat_ia64.tlb

Het pad voor de regtlbv12.exe dient aangepast te worden als de.NET Framework 4.0 niet geĆÆnstalleerd op het systeem. (Op mijn XP laptop stond dit bestand in Directory C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.5072). U dient immers hetzelfde te doen op de xp of lager OS als je de VB applicatie daar wenst te compileren/bewerken.

Vervolgens opent u de applicatie en ga naar references in het project menu.
Deselecteer de ADO referentie en maak een referentie naar Microsoft ActiveX-objecten 6.0 BackCompat.

Compileer opnieuw en de applicatie zal werken op de andere computer.