Eigenschapsvenster niet zichtbaar in Access 2007 – 2010

Een collega kwam mij vragen hoe hij het eigenschapsvenster in access 2007 te zien kon krijgen.
Dit lukte hem onder geen enkel beding.
De toetsencombinatie alt+enter haalde niets uit en een klik op de knop ‘Property sheet’ in het ‘Design’ menu bracht evenmin het eigenschapsvenster naar voren.

Oplossing:
Druk alt F11 in om de vb editor te openen. Zorg ervoor dat het venster direct (immediat window) zichtbaar is. Indien dit niet het geval is, druk op Ctrl+G.

Tik volgende in:
CommandBars(“Property Sheet”).Enabled = True
en druk op enter. Vanaf nu zal het eigenschapsvenster wel getoond worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.