Tag Archives: Access

Access: Velden toe voegen en verwijderen in de master van een replicaset

Een bizar gebeuren bij access indien je in de master van een replicaset velden aan een tabel dient toe te voegen.
In de replica zelf gaat het sowieso niet om velden aan tabellen toe te voegen, maar en zo meldt de database ook als je de replicabewerking uitvoert, dat je enkel in de master tabellen kan aanpassen.

Access

Als ik echter de tabel die gewijzigd moet worden in ontwerpweergave open en vervolgens wens op te slaan krijg ik de melding: De bewerking is niet beschikbaar voor dit typeobject.
De help die hieruit opvraagbaar is slaat de bal ook redelijk mis.

Access

Maar in access kan je de structuur van een tabel ook wijzigen wanneer die tabel in gegevensmodus geopend is.
En zo lukte het mij wel.

Echter wanneer die kolom verwijderd dient te worden (ik deed het gewoon als test) dan krijg je dezelfde foutmeldingen.

Access – Runcode

Als je in een macro het commando runcode opneemt vergeet dan niet de haakjes bij de functie te plaatsen.

Bvb:
Je hebt een functie die ervoor zorgt dat een messagbox opent die vraagt of je het programma wenst af te sluiten.

In een module heb je zodoende een functie Quit_program.

Function Quit_program()
If MsgBox(“Programma verlaten?”, vbInformation + vbYesNo) = vbYes Then
Application.Quit
End If
End Function

De macro (aangemaakt door bvb het Switchboard), roept deze code als volgt op:
Action= Runcode
Arguments= Quit_program()
Bij arguments dus de haakjes niet vergeten na de functie naam. Indien de haakjes niet aanwezig zijn, zal access de functie niet vinden en een foutmelding geven. ‘The object doesn’t contain the Automation object ‘Quit_program’.